• Project Management Concentrate July

    Project Management Concentrate July

PROJECT MANAGEMENT CONCENTRATE - дводенний інтенсивний практичний тренінг для тих, хто знайомий з базовими основами управління проектами, але хоче поглибити і систематизувати знання.

У цьому курсі ми впорядкуємо існуючі знання і створимо якісний фундамент, на базі якого ви зможете швидко вирости професійно. Основне завдання програми - провести учасників через практичні навички управління проектами і дати оптимальний набір інструментів для руху вперед, ефективного управління командою і реалізації успішних проектів. Усі наступні знання можна буде легко надбудовувати над отриманої базою.

Курс на 30% складається з теорії та на 70% з практичних занять. Основний наголос зроблено на ключові інструменти в управлінні проектами, велика кількість практичних кейсів і розбір реальних проектів слухачів. Кожен блок опрацьовується з боку як класичних підходів, так і Agile. Протягом 2-х днів ми пройдемо через всі фази управління проектами, опрацюємо базові практики і інструменти, навчимося говорити на одній мові проектного менеджменту та навчимося успішно вирішувати типові проблеми на проектах.

У процесі навчання ми поділимося великою кількістю внутрішніх документів і шаблонів для успішного ведення проекту. А самі знання подаються в легкому для запам'ятовування і максимально прикладному вигляді, тому почати застосовувати їх у своїй роботі ви зможете відразу ж.

Тренінг буде корисний для тих, хто вже працює з проектами 1-2 роки або тільки збирається перейти на позицію Project Manager. Так що якщо ви вважаєте що проектний менеджмент це те, чим ви завжди хотіли займатися і такі слова як проект, стейкхолдери, план, ризики, ресурси, управління командою вас не лякають, тоді вам точно на нашу програму «PROJECT MANAGEMENT: CONCENTRATE»!

Тренінг допоможе:

  • вивчити базові практики і інструменти управління проектами
  • навчитися використовувати єдину мову проектного менеджменту, зрозуміла у всьому світі
  • навчитися успішно вирішувати проблеми в проектах на всіх стадіях його життєвого циклу

Кому корисний тренінг:

  • менеджерам проектів з досвідом роботи 1-2 року або менше
  • тим хто хоче стати менеджером проектів
  • тим хто хоче перейти в ІТ

Для фахівців з досвідом роботи 2+ років також може бути цікавий тренінг Project Management (PMI Edition)

 

Програма тренінгу:


Тренінг складається з двох днів активної роботи. Модулі включають в себе теоретичні знання і практичні опрацювання. В кінці кожного модуля учасники отримують набір корисних шаблонів, документів і матеріалів для управління проектами.

Фундаментальні поняття управління проектами
основні терміни і поняття проектного менеджменту
тренди проектного менеджменту
роль і завдання проектного менеджера
проектний трикутник
процеси в управлінні проектами
трирівнева модель управління проектами
фази проекту, життєвий цикл проекту / продукту
проектна документація

Ініціація проекту (Initiation)
коли починається проект, шлях ідея / продукт / проект
валідація ідеї через Business Model Canvas
Product Vision
Business Case
вибір методології управління проектом
типи контрактів
бюджет проекту

Планування проекту (Planning)
Project Charter, Team Charter
Product Roadmap
збір вимог до проекту, Scope of works (SOW)
Work Breakdown Structure, Backlog - інструменти декомпозиціїї проекту / продукту
приорітезація вимог
планування розкладу проекту
визначення зв'язків і залежностей в проекті
Gantt chart
критичний шлях
методи оцінки обсягу, тривалості та вартості робіт

Виконання проекту (Execution)
управління командою проекту, Servant leadership
підбір команди
розвиток команди: модель Такман, командні ролі
RACI матриця
фасилітация команди
інструменти оцінки команди
інструменти управління конфліктами і вирішення проблем в командах
управління зацікавленими особами (Stakeholders Management)
правила ефективної презентації результатів проекту
інструменти ефективних комунікацій, крос-культурні комунікації
системи управління проектами: JIRA, MS Project та інші.
управління ризиками проекту
управління змінами (Change Management)

Моніторинг і контроль (Monitoring & Control)
метрики і контроль виконання розкладу / обсягу завдань
звітність по проекту (Reporting)
делегування і контроль завдань
метрики якості
моніторинг залучення / задоволеності зацікавлених осіб проекту
вимірювання задоволеності клієнта Customer satisfaction

Закриття проекту (Closing)
ретроспективи
витягнуті уроки (Lessons Learned)
Customer / Stakeholders feedback
фінальний звіт по проекту
передача результатів проекту в операційну діяльність

Вартість:
Early bird (до 15 червня) –  6000 грн
Just in Time (до 4 липня) –  6900 грн 
Last Call (з 5 липня) – 7500 грн

хто викладає
ТРЕНЕРА
Олексій
Шебанов
Ciklum та E5 Trainings