• Project Management: Magic of communications

  Project Management: Magic of communications

зареєструватисязареєструватися

Сучасний світ проектного менеджменту наповнений величезною кількістю технік, підходів, моделей і методик з розвитку soft skills як менеджера проекту, так і команди. Безумовно, вміле володіння і вчасне, влучне їх застосування дозволить вам досягти цінних результатів, сформувати коло однодумців і побудувати ефективний зв'язок з клієнтами, командою та іншими стейкхолдерами.
І одним з основоположних навичок успішного професіонала завжди буде вміння побудувати правильну комунікацію в проекті, і ...

 • розуміти складові повідомлення та де ж те «вузьке місце», коли передане повідомлення «втрачає істину»;
 • вміти бути переконливим, зчитувати і коректно трактувати вербальні і невербальні повідомлення, володіти техніками аргументації, підтримувати формальні і неформальні відносини;
 • регулювати складні конфліктні ситуації, знижувати рівень негативних емоцій, вчасно визначати з яким же типом особистості спілкуюся я зараз і як досягти своєї мети саме з ним тут і зараз;
 • презентувати себе і результати проекту (якими б вони не були), вміти відмовити, там, де це необхідно, навчитися конструктивно висловлювати невдоволення, розуміти різницю між логічними і емоційними рівнями комунікації;
 • вміти працювати зі зворотним зв'язком і розуміти, чим саме він відрізняється від критики. Бути активним слухачем, бути проактивним, як в діях, так і в лексиці, що використовується, бути асертівним, алертним і конгруентним - в цілому бути професійним парламентером.
 • І звичайно ж розуміти, а який в спілкуванні я - в чому моя сила і де мої зони розвитку?

Саме розвитком даних навичок ми і займемося на даному тренінгу.

Тренінг допоможе:

 • Розібратися і сформувати для себе поняття комунікативної компетентності в бізнесі.
 • Виявити та формалізувати сукупність здібностей, навичок, знань і умінь необхідних для ефективного спілкування.
 • Визначити основні складові комунікативні техніки і отримати практичний навик їх застосування.
 • Навчитися розуміти «де я» і «де ти» в комунікації.
 • Усвідомлено «включатися» в потрібні вам комунікації.
 • Визначити власний комунікаційний тип і виявити зони подальшого розвитку.
 • Зчитувати «подвійні» послання вашого оточення і вміти виводити їх в зону конструктиву.
 • Навчитися ефективно знижувати рівень деструктивних «токсичних» комунікацій.
 • Коректно працювати зі зворотним зв'язком і відображати критику.
 • І багато іншого!

Кому корисний тренінг:

 • Учасникам проектних команд
 • Менеджменту всіх рівнів
 • Project Managers
 • Program Managers
 • Scrum Masters
 • Tech / TeamLeads
 • всім, хто займається управлінням успішних команд
 • всім, хто хоче спілкуватися вільно і ефективно і досягати поставленої мети через комунікацію

Програма тренінгу

Тренінг включає в себе наступні модулі, що складаються з теоретичних знань та практики.

1.Базові поняття комунікації.

 • Поняття комунікації - що це і для чого це?
 • Взаємодія - вербальна, невербальна, паралінгвістичні сигнали.
 • Класифікація комунікації.
 • «Золоті» правила комунікації.

2.Професійний парламентер.

 • Визначення - який він, що він вміє?
 • Огляд основних навичок - конгруентність, алертність, асертивність, ...

3.Техніки асертивності.

 • Стилі спілкування - самодіагностика поведінки в конфліктних ситуаціях.
 • Мистецтво говорити «ні».
 • Конструктивне вираження невдоволення - «я-вираз» + «ти-вираз».
 • Інтелектуальна реакція на агресію.
  • Поняття конфлікту і причин його виникнення.
  • Техніка реагування на критику.
  • Техніки регуляції емоцій і відносин.
  • Рівні комунікацій - догічний і емоційний. Емоційний банківський рахунок.
  • Бар'єри ефективного спілкування - причини порушень комунікації.

4.Зворотний зв'язок - як засіб мотивації vs Критика - коригування дій. Надихаючий зворотний зв'язок + Техніка реагування на критику.

5.Уміння слухати, як важлива складова ефективної комунікації - Активне слухання. Техніки. Проактивна vs реактивна лексика.

6.Встановлення контакту - small talk (основні техніки і прийоми).

7.Техніки аргументації.

8.«Легенди і міфи» ділового спілкування.

9.Зв'язок між комунікацією і орієнтованістю на клієнта.

Тренер:

Євгенія Ващенко - Delivery Manager Infopulse Ukraine LLC. Сертифікований бізнес-тренер, фахівець в області гештальт терапії. В ІТ сфері працює з 2008 року, на менеджерських позиціях з 2010 року. Досвід управління проектами в компаніях - Infopulse Ukraine LLC, UniCredit Bank group, ОТП Банк, Нафтогаз Кард, Консалтингова компанія "ПМБК".