• Project management: PMI edition October

  Project management: PMI edition October

зареєструватисязареєструватися

Для кожного проектного менеджера сертифікація PMI (Project Management Institute) є визнанням високого професіоналізму і ключем до нових кар'єрних можливостей і цікавих проектів. Підготовка до сертифікації вимагає серйозного досвіду в управлінні проектами, знань і розуміння основних інструментів проектного менеджменту та серйозних часових витрат.

Наш тренінг допоможе Вам систематизувати накопичений досвід і отримати оптимальний, концентрований набір знань для успішної здачі іспитів CAPM®, PMP®, PMI-ACP®.

Також даний тренінг підходить і для тих, хто ще не планує здачу сертифікаційного іспиту, але хоче познайомиться з кращими світовими практиками з управління проектами, зануритися в реальний світ проектного менеджменту.

Основний акцент даного курсу буде на ключові інструменти в управлінні проектами, практичні кейси та особливості тестових завдань.

У кожному модулі описуються підходи як Waterfall так і Agile. Останній, 6 модуль, дозволяє більш глибоко зануритися в філософію і принципи Agile проектів.

Інформація подається тренером в позитивному, легкому для запам'ятовування і максимально прикладному вигляді.

Програма побудована на базі PMBOK (Project Management Body of Knowledge) v.6., Agile Practice Guide, кращих світових практиках, а також на практичному досвіді і знаннях тренера.

Тренінг допоможе:

 • вивчити кращі практики і інструменти для управління проектами
 • навчитися використовувати єдину мову проектного менеджменту, зрозумілу у всьому світі
 • навчитися успішно вирішувати проблеми в проектах на всіх стадіях його життєвого циклу
 • пройти необхідний етап підготовки до здачі CAPM®, PMP®, PMI-ACP® іспиту

Кому корисний тренінг:

 • Менеджменту всіх рівнів

 • Agile Transformation Agents and Leaders

 • Project Managers

 • Program Managers

 • Scrum Masters

 • Tech / Team Leads

 • всім, хто займається управлінням успішних команд

Програма тренінгу

Тренінг складається з шести одноденних модулів. Модулі включають в себе теоретичні знання і практичні приклади, рекомендації з підготовки та складання екзамену. В кінці кожного модуля учасники виконують тестові завдання сертифікаційних іспитів, результати обговорюються разом з тренером.

Тренінг можна купити як цілою програмою так і кожен модуль окремо.

Модуль 1: Project management fundamentals, Project manager’s role and Integration Management

Фундаментальні поняття управління проектами (Foundational Elements)

 • основні терміни і поняття проектного менеджменту
 • тренди проектного менеджменту
 • PMBOK і його ключові компоненти
 • сучасні стандарти, методології в управлінні проектами
 • проектний трикутник Waterfall / Agile
 • процеси в управлінні проектами, процеси управління продуктом, карти процесів Waterfall / Agile
 • трирівнева модель управління проектами, які методології Waterfall / Agile
 • використовуються на якому рівні
 • вплив внутрішнього і зовнішнього середовища організації на проектну діяльність
 • типи організаційних структур з функціями проектного менеджменту Waterfall / Agile
 • фази проекту, життєвий цикл проекту / продукту
 • фактори впливу на проект
 • проектна документація
 • Tailoring. Вибір методолгіі: Waterfall, Agile, Hybrid
 • офіс управління проектами (РМО)
 • PMIS - програмні продукти для управління проектами

Роль проектного менеджера (The role of project manager)

 • задачі менеджера проекту
 • ролі в проектному менеджменті
 • зони відповідальності, сфери впливу менеджера проекту
 • кодекс етики менеджера проекту
 • компетенції менеджера проекту в Waterfall / Agile проектах: Technical project management skills, Strategic and business management skills, Leadership skills, Servant leadership, Performing integration

Управління інтеграцією проекту (Integration Management)

 • процеси Integration Management, входи, виходи, інструменти
 • Project Charter: базовий документ проекту, його зміст для Waterfall / Agile проектів
 • Project Management Plan
 • управління знаннями
 • моніторинг і контроль виконання проектних робіт
 • інтегроване управління змінами (Change Management)
 • закриття проекту, ітерації або фази
   

Модуль 2: Scope and Schedule Management

Управління змістом проекту (Scope Management)

 • процеси Scope Management, входи, виходи, інструменти
 • збір вимог до проекту, Scope of works (SOW)
 • методи пріорітезациї вимог
 • візуалізація вимог для команди, менеджменту
 • управління стабільністю вимог
 • Requirements management plan, Requirements list, Backlog
 • метрики продукту, аналіз цінності
 • requirements Traceability Matrix
 • Project Scope Statement (PSS)
 • критерії приймання проекту / продукту
 • Work Breakdown Structure - інструмент декомпозціі проекту / продукту
 • валідація і контроль змісту проекту

Управління розкладом проекту (Schedule Management)

 • процеси Schedule Management, входи, виходи, інструменти
 • методи розробки розкладу (Rolling wave, Decomposition, On-demand)
 • визначення зв'язків і залежностей, рівня зв'язності задач/пакетів
 • як врахувати Enterprise Environment Factors (EEF), Organizational Process Assets (OPA) при плануванні розкладу
 • моделі розкладу
 • границі прийняття рішень (Control thresholds)
 • правила вимірювання продуктивності - SV, SPI,% of completion
 • візуалізації розкладу
 • Precedence Diagramming Method, типи залежностей в проекті
 • Gantt chart, Milestone list, leads & lags
 • Project Schedule Network Diagram
 • методи оцінки тривалості операцій: аналогова, параметрична, трьохкрапкова, знизу-вгору, аналіз резервів, аналіз альтернатив
 • планування проекту: аналіз мережевої діаграми, метод критичного шляху, компресія графіка, аналіз даних «що, якщо», Monte Carlo аналіз, оптимізація ресурсів, випередження і запізнення, планування релізу
 • метрики і контроль розкладу:
   

Модуль 3: Cost and Quality Management

Управління вартістю проекту (Cost Management)

 • процеси Cost Management, входи, виходи, інструменти
 • управління інвестиціями - Payback Period, ROI, IRR, PV, NPV, Cash flow, CAPEX, OPEX
 • типи вартості
 • методи оцінки вартості операції: аналогова, параметрична, трьохкрапкова, знизу-вгору, аналіз резервів, аналіз альтернатив, вартість якості, Cost of delay, точність оцінки: Rough Order of Magnitude, Order Of Magnitude, Budget, Definitive
 • планування і управління бюджетом проекту, Cost Baseline, EVM (Earned value management), estimate at completion (EAC) forecasts
 • метрики вартості - Actual Cost (AC), EV (Earned Value), PV (Planned Value), CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule Performance Index), CV (Cost Variance), SV (Schedule Variance).
 • техніки аналізу бюджету проекту: Earned value analysis (EVA), Variance analysis, Trend analysis, Reserve analysis
 • прогноз бюджету проекту: EAC (Estimate At Completion), ETC (Estimate to Complete), TCPI (To-complete Performance Index)

Управління якістю проекту (Quality Management)

 • процеси Quality Management, входи, виходи, інструменти, взаємозв'язок
 • термінологія і концепції управління якістю
 • стратегії і практики управління якістю в Waterfall / Agile проектах
 • метрики якості, Standard Deviation, Normal Distribution, 6 Sigma, Work Performance Information (WPI), Customer satisfaction
 • планування якості: Benchmarking, Cost / benefit analysis, Cost of quality (prevention costs, appraisal costs, failure costs), Multi-criteria analysis
 • управління якістю: Root cause analysis (RCA), аналіз процесів, аудит якості, Design for X (DIX), інші методи ідентифікації проблем, що призводять до зниження якості.
 • PDCA цикл Деммінга
 • візуалізація причин зниження якості: Ishikawa, Fishbone diagram, Affinity diagram, Pareto diagram, Flowcharts, Mind mapping, Root cause tree, SIPOC Model, Scatter diagram
 • контроль якості: Check lists, Check sheets control limits, Questionnaires and surveys, Statistical sampling, інспекції / аудити, ретроспективи
   

Модуль 4: Resource and Communications Management

Управління ресурсами проекту (Resource Management)

 • процеси Resource Management, входи, виходи
 • ключові концепції і тренди в управлінні ресурсами
 • організаційні структури підприємств, Organizational Breakdown Structure (OBS), Resource Breakdown Structure (RBS)
 • інструменти управління ресурсами: Resource management plan, Assignment (RACI) Matrix, Team charter
 • ролі учасників команди проекту і їх рівні доступу
 • теорії управління ресурсами: Maslow hierarchy of needs, Herzberg's Motivation-Hygiene Theory, McGregor's X / Y Theory, Expectancy theory
 • инструменти оцінки потреб в ресурсах, базис оцінки
 • підбір ресурсів проекту: Multi-criteria decision analysis, Interpersonal and team skills analysis, Virtual team forming
 • розвиток команди: модель Такмана, командні ролі
 • показники продуктивності команди
 • інструменти управління конфліктами і вирішення проблем в командах
 • канали комунікацій в командах

Управління комунікаціями проекту (Communications Management)

 • процеси Communications Management, входи, виходи
 • основні концепції, форми комунікацій в проекті
 • правила письмових комунікацій
 • правила усних комунікацій, необхідні навички ефективних комунікацій
 • інструменти комунікацій: активне слухання, презентація, фасилітація, переговори
 • Communication Management Plan
 • правила ефективних зустрічей
 • крос-культурні комунікації
   

Модуль 5: Risk, Procurement and Stakeholders Management

Управління ризиками проекту (Risk Management)

 • процеси Risk Management, входи, виходи
 • термінологія ризик менеджменту, основні концепції
 • планування управління ризиками: Risk Breakdown Structure, Probability and impact matrix, Risk register, Stakeholder risk appetite
 • ідентифікація ризиків: фактори впливу, інструменти виявлення ризиків: SWOT аналіз, інтерв'ю, метод Делфі, Сhecklists, Root cause analysis, Assumption and constraint analysis, Prompt lists
 • якісний і кількісний аналіз проектних ризиків: додаткові параметри опису ризиків, Risk probability and impact assessment, Risk Data Quality Assessment, Hierarchical charts, Simulation, Sensitivity analysis
 • планування / імплементація відповідей на ризики: стратегії відповідей на ризики, аналіз альтернатив, Decision tree analysis, Діаграма Ішикава
 • моніторинг і візуалізація ризиків: Risk Breakdown Structure, Reserve analysis

Управління контрактами і постачальниками (Procurement Management)

 • процеси Procurement Management, входи, виходи
 • підготовка тендерної документації: Procurement statement of work (SOW), Terms of reference (TOR), Request for quotation (RFQ), Request for information (RFI)
 • типи контрактів, умови використання, переваги і недоліки, ризики: Firm fixed price (FFP), Fixed price incentive fee (FPIF), Fixed price with economic price adjustments (FPEPA), Cost plus fixed fee (CPFF), Cost plus incentive fee (CPIF), Cost plus award fee (CPAF), Time and material contracts (T & M).
 • підходи до аналізу і вибору постачальників: Least cost, Qualifications only, Quality-based / highest technical proposal score, Quality and cost-based, Sole source, Fixed budget
 • техніки і інструменти роботи з постачальниками, контролю виконання умов, стратегії ведення переговорів

Управління зацікавленими особами (Stakeholders Management)

 • процеси Stakeholders Management, входи, виходи
 • ідентифікація зацікавлених осіб: ролі, інтереси, рівень знань, очікування і рівень впливу
 • аналіз даних: Power / interest grid, power / influence grid, or impact / influence grid, Stakeholder cube, Salience model
 • управління зацікавленими особами: Mind mapping, Stakeholder engagement assessment matrix, управління рівнем залученості стейкхолдерів
 • візуалізація результатів проекту для стейкхолдерів, правила ефективної презентації
 • моніторинг залучення / задоволеності зацікавлених осіб проекту
   

Модуль 6 Особливості керування Agile проектами та сертифікації CAPM®, PMP®, PMI-ACP® 

Особливості управління Agile проектами

 • цінності і принципи Agile
 • ітераційно-інкрементальні методології, їх особливості, ролі, артефакти, церемонії
 • життєвий цикл розробки продукту PDLC
 • процеси Agile, входи, виходи
 • Project Vision
 • Product Vision, Elevator Pitch, User Persona
 • Team Charter / Manifesto
 • інструменти збору вимог до продукту, Minimum viable product (MVP), Backlog
 • Product Road Map, планування в Agile проектах
 • техніки пріоритетності вимог до продукту: MoSCoW, Kano analysis, Top-tasks analysis, Cost of delay, Dot voting
 • опис продукту в Story Mapping
 • Agile метрики: Velocity, Burndown chart, Cumulative Flow Diagram (CFD), S-curve, Wait time, Kanban board, WSJF (Weighted Shortest Job First)
 • інструменти планування релізу / спринту
 • підготовка User Stories. Метод INVEST. Оцінка User Stories, Story Points
 • оцінка вартості / тривалості задачі, визначення залежностей
 • особливості Change Management в Agile
 • Agile контракти: Capped Time and Materials, Target Cost, Incremental Delivery
 • Щоденний Standup, Retrospective, Demo - цілі, правила проведення. Інструменти фасилітації та оцінки команди

Шлях до сертифікації CAPM®, PMP®, PMI-ACP®

 • з чого почати, як готуватися, скільки часу виділити
 • правила подачі заявки на іспит, оплата, аудит наданих даних
 • іспит: dos & don'ts, особливості, тривалість, відсоток проходження
 • іспит зданий успішно, що далі?
   

Вартість повного курсу:

Early bird (до 31 серпня) - 15000 грн
Just in Time (до 28 вересня) - 17000 грн
Last Call (з 29 вересня) - 20000 грн

Вартість 1 модуля:

3500 грн

Деталі: 

хто викладає
ТРЕНЕРА
Олексій
Шебанов
Ciklum та E5 Trainings